Sunday, August 26, 2012

ceremony of Galungan and kuningan

Om Suastiastu

Ceremony of Galungan and kuningan
Umat Hindu Bali  Rahajeng nyanggra Rahina Galungan lan Kuningan Dumogi Ida Sang Hyang Widi Wasa asung kerta wara nugraha, mepaica rahajeng, tur labda karya ring Genah soang soang Om shanti shanti shanti Om ( language bali ) Damai selalu

Photo ida Pedanda selat duda karangasem bali

galungan dan kuningan


 canang

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...